azadlıqsevər

azadlıqsevər
sif. Azadlığı sevən, müstəqil olmağa çalışan; istiqlaliyyət uğrunda mübarizə edən, hürriyyətpərvər. Azadlıqsevən xalqlar. – . . Bu gün . . azadlıqsevən bütün xalqlar sülh uğrunda mübarizə aparır. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • azadlıqsevən — sif. Azadlığı sevən, müstəqil olmağa çalışan; istiqlaliyyət uğrunda mübarizə edən, hürriyyətpərvər. Azadlıqsevən xalqlar. – . . Bu gün . . azadlıqsevən bütün xalqlar sülh uğrunda mübarizə aparır. Z. Xəlil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azadpərvər — f. azadlıqsevən, azadlıqsevər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • azadpərvər — <fars.> bax azadlıqsevən, azadlıqsevər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hürriyyətpərvər — <ər. hürriyyət və fars. . . . pərvər> bax azadlıqsevər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hürriyyətpərvərlik — is. Hürriyyəti, azadlığı sevmə; azadlıqsevərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hürriyyətpərəst — <ər. hürriyyət və fars. . . . pərəst> bax azadlıqsevən. Hürriyyətpərəst müsəlmanlar millət bahadırı Səttarxanı tərif və təhsin edirlər. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sevər — Adətən «yerindən» sözü ilə: zəif, incə, çox qorxulu, xətərli. <Pəri ovçuya:> İndi əgər sən onu sevər yerindən yaralamısansa, mən də sağ qalmayacağam, laçınım. Ə. M.. <Süleyman:> Güllə sevər yerindən dəyib, haman saat yıxılmasaydı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”